[rev_slider Rev-02]

Bảng giá gạo hôm nay

Tên gạoLoại gạoGiá bán lẻ
Gạo Thái gãy, Liên hệ
Gạo 504 cũ 2 năm, Liên hệ
Tấm thơm Đài Loan 12,000
Gạo nở thông dụng, 12,500
Gạo nở 404 12,500
Gạo 64 Chợ Đào 13,000
Gạo 504 mới, 13,000
Gạo Tấm Sữa 13,000
Gạo Tấm Trong 13,000
Gạo bụi sữa, 13,500
Gạo Hàm Châu hạt dài, 13,500
Gạo tấm Sa mơ 13,500
Gạo 64 thơm dứa 13,500
Gạo hương lài, 14,000
Gạo 504 cũ 1 năm, 14,000
Gạo Hàm Châu siêu mới, 14,000
Gạo tấm Tài Nguyên 14,000
Gạo thơm Thái, 14,500
Gạo Sa mơ hạt nhỏ, 15,000
Gạo thơm Mỹ, 15,000
Gạo Hàm Châu siêu cũ, 15,000
Gạo Đài Loan xuất khẩu, , 15,500
Gạo thơm lài miên, , 15,500
Gạo Nàng Hương Chợ Đào, 16,000
Gạo Tài Nguyên thơm 16,000
Gạo lài sữa, 16,000
Gạo thơm Nhật, 16,500
Gạo thơm Thái đặc biệt, , 16,500
Gạo Lài sữa miên, 17,000
Gạo Nàng Hoa 17,000
Gạo tài nguyên chợ Đào, 18,000
Nếp ngỗng 18,000
Gạo nàng thơm chợ Đào, , , 18,500
Gạo Hoa sữa chợ Đào 18,500
Gạo Hoa Sữa, , 18,500
Hương thơm Thái Bình, 19,000
Gạo Nương Sơn La, 19,000
Gạo Bông Lúa Vàng, , 20,000
Gạo đài loan đặc biệt, 20,000
Gạo Bắc thơm, 20,000
Gạo Rồng Vàng, 22,000
Gạo Đài Loan Biển, , 23,000
Gạo tám xoan Hải Hậu, 23,000
Gạo Trân Châu, , 25,000
Gạo tám Điện Biên, , 25,000
Gạo Huyết Rồng 25,000
Nếp Bắc Hoa Vàng 25,000
Nếp Bắc hạt cau 26,000
Gạo Nếp Nhung 30,000
Gạo ST24 Sóc Trăng 34,000
Gạo ST25 Sóc Trăng 36,000
Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg), 200,000
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg), 200,000
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg), 220,000
Gạo jasmine Thái (10kg), 250,000
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg), 250,000