[rev_slider Rev-02]

Bảng giá gạo hôm nay

✔️Tên gạo✔️Loại gạo✔️Giá bán lẻ
Gạo đồ, 14,000
Gạo nở 404 16,600
Gạo nở thông dụng, 17,000
Gạo 504 mới, 17,000
Gạo 64 Chợ Đào 18,000
Gạo bụi sữa, 17,000
Gạo Tấm Sữa 16,000
Gạo tấm Sa mơ 16,000
Gạo hương lài, 18,500
Gạo thơm Thái, 19,000
Gạo thơm Mỹ, 18,500
Gạo Hàm Châu siêu cũ, 18,500
Gạo Đài Loan xuất khẩu, , 19,000
Gạo nàng thơm chợ Đào, , 22,000
Gạo Lài sữa miên, 21,000
Gạo thơm Nhật, 20,000
Gạo tài nguyên chợ Đào, 22,000
Gạo ST25 Sóc Trăng 28,000
Gạo ST25 hút chân không 30,000
Gạo ST25 Ông Cua chính hãng 37,000
Gạo thơm ST21 (gạo Long Lài) 22,000
Gạo Ông Cua ST25 lúa tôm 39,000
Gạo nếp nương Điện Biên Liên hệ
Gạo Nếp Nhung 35,000
Gạo ST24 Sóc Trăng 22,000
Gạo Tấm Trong Đài Loan 16,000
Gạo Nàng Hoa 19,000
Gạo 64 thơm dứa 18,000
Gạo Thơm ST25 Hộp 2Kg Liên hệ
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg), 200,000
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg), 220,000
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg), 320,000
Gạo jasmine Thái (10kg), 250,000
Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg), 200,000
Nếp Bắc hạt cau 26,000
Gạo Hoa sữa chợ Đào 21,000
Gạo Hương thơm Thái Bình, 22,000
Gạo Rồng Vàng, 22,000
Gạo Đài Loan Biển, , 23,000
Gạo tám Điện Biên, , 25,000
Gạo Bông Lúa Vàng, , 22,000
Gạo Trân Châu, , 25,000
Gạo Thái gãy, Liên hệ
Gạo Nàng Hương Chợ Đào, 20,000
Gạo thơm lài (dẻo vừa, thơm nhẹ), , 18,500
Gạo thơm lài miên, , 19,000
Gạo tấm Tài Nguyên 17,000
Tấm thơm Đài Loan 15,500
Gạo Hàm Châu siêu mới, 17,000
Nếp ngỗng 18,000
Gạo Huyết Rồng 25,000
Nếp Bắc Hoa Vàng 25,000
Gạo Hoa Sữa, , 22,000
Gạo 504 cũ 1 năm, 18,000
Gạo Hàm Châu hạt dài, 17,500
Gạo Sa mơ hạt nhỏ, 18,000
Gạo Nương Sơn La, 23,000
Gạo 504 cũ 2 năm, Liên hệ
Gạo thơm Thái đặc biệt, , Liên hệ
Gạo tám xoan Hải Hậu, 23,000
Gạo lài sữa, 20,000
Gạo Đài Loan đặc biệt, 22,000
Gạo Bắc thơm, 22,000
Gạo tám thơm, 22,000
Gạo Tài Nguyên thơm 22,000

Tin bài mới nhất

error: Content is protected !!