Bảng giá gạo hôm nay

Tên gạoLoại gạoGiá bán lẻ
Gạo ST25 Sóc Trăng Liên hệ
Gạo nở thông dụng, 11,000
Gạo nở 404 11,000
Gạo bụi sữa, 12,000
Gạo Hàm Châu, 12,000
Tấm thơm Đài Loan 12,000
Gạo 64 Chợ Đào 12,500
Gạo 504 mới, 12,500
Gạo 504 cũ 1 năm, 12,500
Gạo 504 cũ 2 năm, 13,000
Gạo 64 thơm dứa 13,000
Gạo hương lài, 13,500
Gạo Hàm Châu siêu mới, 13,500
Gạo tấm Sa mơ 13,500
Gạo Thái gãy, 14,000
Gạo thơm Thái, 14,000
Gạo tấm Tài Nguyên 14,000
Gạo thơm Mỹ, 14,000
Gạo Hàm Châu siêu cũ, 14,000
Gạo Sa mơ hạt nhỏ, 15,000
Gạo thơm lài miên, 15,000
Gạo Đài Loan xuất khẩu, 15,500
Gạo Nàng Hương Chợ Đào, 15,500
Gạo Tài Nguyên thơm 16,000
Gạo lài sữa, 16,000
Gạo thơm Thái đặc biệt, 16,000
Gạo thơm Nhật, 17,000
Gạo nàng thơm chợ Đào, , , 18,000
Gạo Hoa Sữa, 18,000
Gạo Hoa sữa chợ Đào 18,500
Gạo đài loan đặc biệt, 18,500
Gạo Bắc thơm, 18,500
Gạo tài nguyên chợ Đào, 18,500
Hương thơm Thái Bình, 19,000
Gạo Nương Sơn La, 19,000
Nếp ngỗng 19,000
Gạo Nàng Hoa 19,000
Gạo Đài Loan Biển, , 20,000
Gạo tám xoan, 20,000
Gạo Bông Lúa Vàng, , 21,000
Gạo tám Điện Biên, , 21,000
Gạo Rồng Vàng, 22,000
Gạo Trân Châu, , 23,000
Gạo Lài sữa miên, 23,000
Nếp Bắc hạt cau 26,000
Nếp Bắc Hoa Vàng 26,000
Gạo Huyết Rồng 40,000
Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg), 200,000
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg), 200,000
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg), 220,000
Gạo jasmine Thái (10kg), 250,000
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg), 280,000